Articles by: nhat lam

Cách sử dụng hàm count hiệu quả trong excel

Cách sử dụng hàm count hiệu quả trong excel

Hàm COUNT là một trong những hàm phổ biến và thường gặp nhất trong excel, hôm nay mình xin chia sẽ kiến thức về hàm count. 1. Công thức hàm COUNT trong Excel COUNT(value1,[value2],…) Chú thích: value1, value2,… là các đối số Chú ý: – Những đối số là số, ngày tháng, hay các chữ thể hiện số sẽ được[Read More…]