Isaac Levitan mất khi mới đầy 40 tuổi nhưng bộ sưu tập của ông để lại cho nhân loại vô cùng giá trị và mang tính nghệ thuật cao, làm biết bao người yêu thích những tác phẩm của ông tiếc thương cho người họa sĩ trẻ tuổi, tài năng.

Above the Eternal Peace - Copy (3)

After the rain Reach - Copy (3)

???????? ??????????? ???? ??????? ????????? ? ????????-??????? http://gallerix.ru

Birchwood - Copy (3)

Evening Bell  - Copy (3)

Fresh wind Volga - Copy (3)

Golden Pool - Copy (3)

Golden Autumn - Copy (3)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bình Luận