Hàm COUNT là một trong những hàm phổ biến và thường gặp nhất trong excel, hôm nay mình xin chia sẽ kiến thức về hàm count.

1. Công thức hàm COUNT trong Excel

COUNT(value1,[value2],…)

Chú thích: value1, value2,… là các đối số

Chú ý:
– Những đối số là số, ngày tháng, hay các chữ thể hiện số sẽ được đếm; còn những đối số là giá trị lỗi hay các chữ không thể dịch thành số sẽ bị bỏ qua
– Nếu đối số là mảng hoặc tham chiếu, thì chỉ các số trong mảng hoặc tham chiếu đó mới được đếm; còn các ô rỗng, các giá trị logic, text, hay giá trị lỗi trong mảng hay tham chiếu đó sẽ bị bỏ qua

2. Chức năng hàm COUNT trong Excel

Đếm số ô có chứa dữ liệu là số trong phạm vi (vùng)

3. Ví dụ về hàm COUNT trong Excel

Cho bảng Dữ liệu sau. Yêu cầu: Đếm số ô có chứa dữ liệu là số trong bảng đó.

cách sử dụng hàm count

Vì đề bài yêu cầu là đếm số ô có chứa giá trị là số trong bảng Dữ liệu trên, trong trường hợp này ta áp dụng công thức của hàm COUNT để đếm.

Công thức tại ô Kết quả E12 sẽ là: E12=COUNT(A4:E10)

ex2

4. Phân biệt hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF trong Excel

+ Hàm COUNT dùng để đếm số ô có chứa dữ liệu là số trong 1 vùng Dữ liệu ( phạm vi)

+ Hàm COUNTA dùng để đếm số ô có chứa Dữ liệu (Cả dạng Dữ liệu số Và Dữ liệu dạng chuỗi) trong 1 phạm vi

Công thức: COUNTA(Value1,[value2],…)

Cách dùng tương tự như hàm COUNT . Xem thêm chi tiết cách sử dụng hàm count

+ Hàm COUNTIF là hàm dùng để đếm số ô chứa Dữ liệu thỏa mãn điều kiện nào đó.

Công thức:  COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:  Range: Vùng điều kiện, Criteria: Điều kiện

Trên đây là bài hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm COUNT trong Excel, hi vọng với những gì bài viết chia sẽ các bạn Tự học Excel sẽ nắm vững được hàm COUNT trong Excel được dùng để làm gì, và cách sử dụng của hàm trong Excel 2007, tương tự như trên Excel 2010, Excel 2013.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bình Luận