Tranh sơn dầu is loại tranh has niên đại lịch sử lâu much in lịch sử loài người. It appears khá sớm from nền văn Minh đầu tiên like Babilon, Lưỡng Hà, Hy Lạp, La Mã …

Một in the thời kì be called is hoàng kim nhất of tranh sơn dầu is thời kỳ Phục Hưng out Italia vào ca. thế kỷ XIV – XVII. Trọng thời kì this, xuất hiện those nghệ sĩ vĩ đại mà theo that, người đời sau gọi they are Vĩ nhân phục hưng . Họ is users cống hiến cả đời mình cho cuộc cách mạng phục hưng về Chính trị – xã hội, Hội họa, Điêu khắc, Văn học, khoa học …

Thật thiếu sốt lớn if in giai đoạn Phục Hưng mà while nhắc to tên ông người ta thường nghĩ ngay to a con người vĩ đại, đa tài, and for those phát Minh đi xa than thời đại of ông hàng tram năm. Người mà đang nhắc to no ai khác than Leonardo Da Vinci.

Leonardo Da Vinci is one con người toàn năng người Italia. Tên của ông derived from thành phố Vinci – thành phố mà ông be sinh ra where. Người ta thường gọi ông ngắn gọn is Leonardo.

Ông be con người mà trí tuệ and tài năng of ông have beyond xa thời đại mà ông đang sống. Ông is người đầu tiên đặt nền móng về máy bay trực thăng, xe tăng, though nhảy, tính máy, tàu đáy kép, robot and vô số those phát Minh khác. Thêm vào which is ông người đóng góp lớn much and kiến ​​thức and sự hiểu biết về Giải phẫu học, thiên văn học, xây dựng dân dụng, quang học và nghiên cứu thủy lực …

Thật đáng tiếc when the following sản phẩm lưu lại hậu thế of ông chỉ còn several bức họa and several cuốn sổ tay ghi clipboard.

Bức tranh nàng “Mona Lisa”

Danh tác “Mona Lisa” của Leonardo Da Vinci

Mona Lisa is one bức chân dung thế kỷ 16 been vẽ bằng sơn dầu on one tấm gỗ dương tại Florence bởi Leonardo da Vinci in thời kì Phục Hưng Italia. Tác phẩm thuộc sở hữu of Chính phủ Pháp and be hiện trưng bày tại bảo tàng Louvre out Paris, Pháp for tên gọi Chân dung Lisa Gherardini, vợ of Francesco del Giocondo .

Bức tranh is one bức chân dung nửa người and one thể hiện phụ nữ with those nét thể hiện trên khuôn mặt thường miêu tả be be bí ẩn.Sự mơ hồ in nét thể hiện of người mẫu, sự lạ thường of components nửa khuôn mặt, and sự huyền ảo of types mẫu hình thức without khí hư ảo is the following tính chất mới lạ góp phần vào sức mê or of bức tranh. Có lẽ it is bức tranh nổi tiếng nhất each bị đánh cắp and are thu hồi về bảo tàng Louvre. Ít tác phẩm nghệ thuật khác per là chủ đề of many sự chăm sóc kỹ lưỡng, nghiên cứu, thần thoại hoá and bắt chược to such. Một sự nghiên cứu and vẽ thử bằng chì hơn and graphite về Mona Lisa be cho be of Leonardo present in Bộ sưu tập Hyde, tại Glens Falls, NY.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bình Luận