Cùng với sự phát triển của xã hội, chất lường các ngành dịch vụ cộng đồng ngày càng được nâng cao. Trong đó, dich vụ y tế cũng không ngoại lệ, tuy nhiên sự phát triển của y học cũng đi cùng các hệ lụy trong đó vấn dề rác thải y tế là quan trọng nhất.

Trong những năm qua, ngành Y tế đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý chất thải y tế. Nhiều bệnh viện đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế; thực hiện phân loại chất thải ngay tại nơi phát sinh, thu gom và lưu giữ tạm thời chất thải rắn y tế tại các bệnh viện; thực hiện việc chuyển giao và xử lý chất thải y tế đảm bảo đúng theo quy định.

chat-thai-y-te2

   Tuy nhiên tình trạng rác thải có yếu tố nguy hại từ bệnh viện được tuồn bán ra bên ngoài, việc thu mua phế liệu liên quan với y tế  đã tiềm ẩn không ít mối nguy cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Bộ Y tế đã quy định rất cụ thể những loại chất thải được phép tái chế. Những chất thải tái chế phải được thu gom, phân loại, tạm lưu giữ ở khu vực riêng ngay tại khoa, phòng bệnh, tuyệt đối không được để lẫn với những chất thải ô nhiễm, chất thải hóa học nguy hại khác.

chat-thai-y-te3

Đối với chất thải được phép tái chế, theo quy định của Bộ Y tế, cơ sở y tế chỉ được phép bàn giao cho những cơ sở có tư cách pháp nhân, có chức năng tái chế.

Khi chất thải được phép tái chế đã ra khỏi bệnh viện, những cơ sở thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, tái chế phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển, xử lý, tái chế.

chat-thai-y-te4

Thực tế Hiện nay vẫn còn một số nơi thực hiện những quy định trên chưa đúng. Bộ Y tế đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện trên toàn quốc cũng như Thanh tra Bộ Y tế thành lập đường dây nóng để tiếp nhận những thông tin về quản lý, xử lý chất thải y tế. Cũng như có biện pháp xử lý các hành vi thu mua phế liệu y tế trái phép.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Bình Luận