Post Tagged with: "chuyên mục tranh sơn dầu nghệ thuật"

Tranh sơn dầu với phong cảnh màu thu buồn lãng mạn

Tranh sơn dầu với phong cảnh màu thu buồn lãng mạn

Thomas Kinkade (19 tháng 1 năm 1958 – 06 tháng 4 năm 2012) là một họa sĩ Mỹ hiện thực, đối tượng thôn quê, và bình dị. Ông nổi tiếng qua việc tiếp thị hàng loạt các tác phẩm của ông qua bản sao và các sản phẩm được phép khác thông qua Công ty Thomas Kinkade. Ông tự nhận[Read More…]