Tin tức

Mối nguy hại từ rác thải y tế và biện pháp khắc phục

Mối nguy hại từ rác thải y tế và biện pháp khắc phục

Cùng với sự phát triển của xã hội, chất lường các ngành dịch vụ cộng đồng ngày càng được nâng cao. Trong đó, dich vụ y tế cũng không ngoại lệ, tuy nhiên sự phát triển của y học cũng đi cùng các hệ lụy trong đó vấn dề rác thải y tế là quan trọng nhất. Trong những năm[Read More…]